www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

Ο ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Αθηναϊκή τραγωδία και πολιτική

 

Pierre Vidal-Naquet

 

 Οι Έλληνες επινόησαν την πολιτική. Μπορούμε να το ισχυριστούμε άφοβα, στο μέτρο που η πολι­τική ενέχει όχι μόνο το διάλογο -και άλλες κοινω­νίες τον χρησιμοποίησαν- αλλά και την ψηφοφο­ρία, τον γραπτό κοινό νόμο, την επίλυση των ανταγωνισμών με φραστικές αντιπαραθέσεις και την ψήφιση των αποφάσεων στις οποίες μπορεί να δο­θεί μια γραπτή δημόσια μορφή. Αν και επικαλού­νται τους θεούς στην αρχή των παλαιότερων δια­ταγμάτων, είναι ωστόσο οι άνθρωποι εκείνοι που αποφασίζουν, συναθροισμένοι σε Βουλή ή σε συμ­βούλιο.

Από τους Έλληνες οι Αθηναίοι εφηύραν την τραγωδία, αυτό το «ολικό κοινωνικό γεγονός», όπως θα έλεγε ο Μαρσέλ Μως, συνάμα αισθητικό, λογο­τεχνικό και θρησκευτικό. Θα πρέπει να προσθέσου­με: και πολιτικό; Όλα εξαρτώνται από τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή. Εάν πρόκειται να πούμε πως το τραγικό θέαμα, όπως άλλωστε το κωμικό θέαμα ή εκείνο που συμβόλιζε αυτό το υβριδικό είδος: το σατυρικό δράμα, είναι πράγμα­τα δημόσια, περιοριζόμαστε σε μια ολοφάνερη διαπίστωση. Ακόμη κι αν η Γαλλική Κωμωδία ή ο Βα­σιλικός Σαιξπηρικός Θίασος είναι δημόσιοι οργανι­σμοί της Γαλλικής Δημοκρατίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου, τα θεάματα τους δεν απευθύνονται στο σύνολο του λαού, έστω κι αν λαμβάνουν κρατική επιχορήγηση. Τα θέατρά μας, παρόλο που υπήρ­ξαν «ολυμπιακά», όπως εκείνο της Βενετίας, δεν φτιάχτηκαν για τα πλήθη.

Ένα άλλο ζήτημα είναι αυτό το οποίο συνίσταται στο να θέτει το ερώτημα εάν μια τραγική πα­ράσταση μπορεί να αποτελεί ένα πολιτικό γεγο­νός. Αναμφίβολα έτσι συνέβη το 492, όταν ο Φρύ­νιχος, πρόδρομος του Αισχύλου, παρουσίασε το Μιλήτου ἅλωσις, δύο χρόνια μετά την πτώση της πόλης στα χέρια του Δαρείου- ο λαός-θεατής, σύμ­φωνα με τη διήγηση του Ηροδότου (VI, 21), ξέ­σπασε σε δάκρυα στη θύμηση αυτής της κακοτυχίας, όμως ο λαός-νομοθέτης «επέβαλε στον ποιη­τή πρόστιμο χιλίων δραχμών γιατί τους θύμισε οἰκήια κακά και απαγόρευσε οποιαδήποτε παρου­σίαση αυτού του δράματος στο μέλλον».

Στην περίπτωση εκείνη εκφράστηκε έντονα η αρχή της αποστασιοποίησης, τουλάχιστον όταν επρόκειτο για μια συμφορά. Δεν συνέβη το ίδιο το 472, όταν ο Αισχύλος ανέβασε τους Πέρσες, όπου θιγόταν όχι η ήττα αλλά ο θρίαμβος της Αθήνας. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως αυτή η τελευ­ταία τραγωδία είναι η μοναδική στο σύνολο των έργων που μας διασώθηκαν η οποία αναφέρεται σ’ ένα σύγχρονο γεγονός. Οπουδήποτε αλλού ο κόσμος είναι ο κόσμος του έπους, των ομηρικών ποιημάτων ασφαλώς, αλλά επίσης και χαμένων ε­πών, του τρωικού κύκλου ή του θηβαϊκού κύκλου.

Ένα άλλο παράδειγμα, να πω την αλήθεια πε­ρισσότερο αμφίβολο, για τον καθαρά πολιτικό ρό­λο μιας τραγικής παράστασης που μαρτυρείται στην Α' Ὑπόθεσιν της Ἀντιγόνης, αναφέρθηκε από τον Αριστοφάνη τον Βυζάντιο, που επαναλαμβάνει μια «φημολογία» σύμφωνα με την οποία την ε­κλογή του στη θέση του στρατηγού το 441 θα πρέ­πει να τη χρωστά ο Σοφοκλής στη δόξα που του απέφερε η παράσταση της Αντιγόνης. Αυτό είναι αμφίβολο, γιατί ο Σοφοκλής, δύο χρόνια πριν από την εκλογή αυτή, ανήκε στο σώμα των «ἑλληνοτα­μιῶν», των «ταμιών που διορίστηκαν να διαχειρί­ζονται το ταμείο το οποίο συντηρείτο με τις εισφο­ρές των συμμάχων».1 Το πολύ πολύ μπορούμε να μιλήσουμε για μια ώθηση σε μια σαφώς προκαθορισμένη πορεία...(Λήψη ολόκληρου του αρχείου)