www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

Ο ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ

(αντίστοιχο κεφάλαιο στο έργο του A. A. Long

«Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»

 

1.  Πύρ­ρων καί Τί­μων — Ὁ πρώ­ι­μος Πυρ­ρω­νι­σμός

 

Σκε­πτι­κι­σμός εἶ­ναι ἡ ἱ­κα­νό­τη­τα νά βρί­σκει κα­νείς μέ ὁποιο­δή­πο­τε τρό­πο ἀντιθέσεις ἀ­νά­με­σα στά φαι­νό­με­να καί στίς κρί­σεις: μέ τό Σκε­πτι­κι­σμό, ἐ­ξαι­τί­ας τῆς «ἰ­σο­δυ­να­μί­ας» (ἰ­σο­σθέ­νει­α) πού χα­ρα­κτη­ρί­ζει ἀν­τί­θε­τα με­τα­ξύ τους πράγ­μα­τα καί ἐ­πι­χει­ρή­μα­τα, φτά­νου­με πρῶ­τα στήν ἐ­πο­χή καί ἀ­πό ἐκεῖ στήν «ψυ­χι­κή ἠ­ρε­μί­α» (στήν ἀ­τα­ρα­ξί­α, Σέξτ., Πυρρ. 1, 8).

 

Αὐτό τόν ὁ­ρι­σμό τοῦ «σκε­πτι­κι­σμοῦ» (ὁ ὅρος σκέ­ψις, ὅταν δέν εἶ­ναι τε­χνι­κός, ση­μαί­νει δι­α­λο­γι­σμό ἤ ἔ­ρευ­να) τόν δί­νει ὁ Σέξ­τος Ἐμπειρικός στό 1­ο βι­βλί­ο τοῦ ἔρ­γου τοῦ Πυρρ­ώ­νειο­ι ὑ­πο­τυ­πώ­σεις. Ἀ­φε­τη­ρί­α τοῦ Σκε­πτι­κι­σμοῦ, συ­νε­χί­ζει, εἶ­ναι «ἡ ἐλπίδα νά κα­τα­κτή­σου­με τήν ψυ­χι­κή ἠ­ρε­μί­α» (στό ἴδιο 12). Πρέ­πει νά ὑ­πο­θέ­σου­με ὅτι αὐτό τό κί­νη­τρο ὁ­δή­γη­σε ὁ­ρι­σμέ­νους στο­χα­στές νά ἀ­να­ζη­τή­σουν ἕνα κρι­τή­ρι­ο, ἀ­να­φο­ρι­κά μέ τό ὁποῖο θά ἦ­ταν δυ­να­τό νά ἀ­πο­δει­χτεῖ ἡ «ἀ­λή­θει­α» καί ἡ «πλά­νη». Ἀ­πέ­τυ­χαν στήν ἀ­να­ζή­τη­ση αὐ­τή ἀλ­λά πέ­τυ­χαν τόν ἀ­πώ­τε­ρο σκο­πό τους, «νά ἀ­νακα­λύ­ψουν, σχε­δόν κα­τά τύ­χη, τήν ψυ­χι­κή ἠ­ρε­μί­α (ἀ­τα­ρα­ξί­α), ὡς συ­νέ­πει­α τῆς ἐ­πο­χῆς στήν ὁ­ποί­α κα­τέ­λη­γαν ἐ­ξαι­τί­ας τοῦ ἀ­συμ­βί­βα­στου πού ὑ­πάρ­χει ἀ­νά­με­σα στά φαι­νό­με­να καί στίς κρί­σεις» (στό ἴ­διο 29)...(Λήψη όλου του αρχείου)