www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

Μικρή ιστορία της αθηναϊκής δημοκρατίας

και η πρόσληψή της στους αιώνες

 

Claude Mossé

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Σώτη Τριανταφύλλου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Δημοκρατία του χθες και δημοκρατία του σήμερα

 

...Η δημοκρατία βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Αποτελεί κεντρικό ζήτημα του στοχασμού πολιτικών, πανεπιστημια­κών, δημοσιογράφων, διερωτώμενοι κατά πόσον λειτουργεί όπου υπάρχει και ποιες είναι οι δυνατότητες εγκαθίδρυσής της όπου δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί. Για την εγκαθίδρυσή της στη Μέση Ανατολή έγιναν στρατιωτικές επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. Για να θριαμβεύσει η δημοκρατία, πλήθη διαδηλωτών βγαίνουν στους δρόμους του Κιέβου και του Μινσκ. Στην Αφρική, στο όνομα της δημοκρατίας, συ­γκρούονται ομάδες με όχι πάντα ξεκάθαρους σκοπούς, εφόσον διατηρούνται ανταγωνισμοί που προέρχονται από το μα­κρινό παρελθόν. Όλα αυτά σημαίνουν πως η δημοκρατία συνιστά ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα των αρχών του 21ου αιώ­να, στο μέτρο που από αυτήν εξαρτάται η επίλυση άλλων προβλημάτων -οικονομικών, οικολογικών, δημογραφικών- του σημερινού κόσμου.

Ο όρος «δημοκρατία» δεν είναι ανακάλυψη του σημερινού ανθρώπου: επινοήθηκε πριν από δυόμισι χιλιάδες χρόνια στην Αθήνα, μία από τις εκατοντάδες πόλεις που ισχυρίζο­νταν ότι ανήκουν στον ίδιο πολιτισμό, τον ελληνικό. Προέκυψε από σύνθεση δύο λέξεων που προϋπήρχαν αλλά δεν είχαν ως τότε συνδεθεί: δήμος και κράτος. Αμφότερες απαντώνται στα ομηρικά έπη. Η έννοια της πρώτης είναι πολλαπλή: δη­λώνει εξίσου μια περιοχή, έναν λαό και το πλήθος των αμά­χων σε αντίθεση με τους μαχητές, εκείνους στους οποίους ο Οδυσσέας στην Ιλιάδα αρνείται το δικαίωμα του λόγου.1 Το κράτος, από την άλλη μεριά, εκφράζει τη δύναμη και την εξουσία, τη δύναμη του Δία2 όπως και του Αχιλλέα, βασιλιά των Μυρμιδόνων,3 ή του Τηλέμαχου, αφέντη του «οίκου» του έναντι των μνηστήρων και της μητέρας του, της Πηνελόπης.4

Τον 5ο αιώνα, η σύνδεση του δήμου και του κράτους εκ­φράζει τη φύση της εξουσίας που ασκούσε η κοινότητα των Αθηναίων πολιτών, όπως διατυπώνεται στις αποφάσεις της «εκκλησίας του δήμου» με τη φράση έδοξε τω δήμω, άρεσε στον δήμο, ο δήμος αποφάσισε. Ωστόσο, στις πρώτες χρήσεις του όρου «δημοκρατία», η σημασία έχει ελαφρώς μετατοπι­στεί. O Θουκυδίδης τον χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει το καθεστώς που οι Αθηναίοι επέβαλαν στους κατοίκους της Σάμου εις βάρος μιας μερίδας Σαμίων, των πλουσίων, οι οποίοι πήραν τον δρόμο της εξορίας. Έτσι, προσέδωσε στη λέξη δήμος ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο: ο λαός σε αντιδια­στολή προς τους προύχοντες.5 Στον περίφημο Επιτάφιο λόγο του Περικλή, ο ρήτορας δίνει πάλι έναν μερικό ορισμό του δή­μου: «Κατ’ όνομα, εφόσον τα πράγματα δεν εξαρτώνται από τη μειοψηφία αλλά από την πλειοψηφία, πρόκειται για δημο­κρατία».6 Σ’ αυτούς τους δύο ορισμούς, βρίσκουμε όλη την πολυπλοκότητα του προβλήματος της αθηναϊκής δημοκρατίας: είναι αυτονόητο ότι, όπως επισημαίνει ο Αριστοτέλης, οι «φτωχοί» είναι παντού περισσότεροι από τους «πλουσίους» - κατά συνέπεια, η αρχή της πλειοψηφίας σημαίνει ότι ο δή­μος συγχέεται με τους «φτωχούς», των οποίων το βάρος είναι καθοριστικό στη λήψη των αποφάσεων. Η διατύπωση των ψη­φισμάτων, ωστόσο, προϋποθέτει επίσης ότι η μειοψηφία δέ­χεται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας και ότι «πλούσιοι» και «φτωχοί» βρίσκονται ενωμένοι στη φράση έδοξε τω δήμω σχηματίζοντας έναν και μοναδικό δήμο, κάτοχο του κράτους, της ηγεμονικής εξουσίας.

Η ίδια πλειοψηφική αρχή έχει επιβληθεί στις σημερινές αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες. Αλλά συγχρόνως είναι η ίδια που δημιουργεί πρόβλημα όταν η αποχή στις εκλογές παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Τότε η εκφρασμένη πλειοψηφία δεν αντιπροσωπεύει παρά μια μειοψηφία σε σχέση με το σύ­νολο των πολιτών. Εξού και η κρίση της δημοκρατίας την οποία καταγγέλλουν πολλοί αναλυτές. Εξού και η αμφισβή­τηση της αντιπροσωπευτικότητας, καθώς και η ιδέα να εμπνευστούμε από το αθηναϊκό μοντέλο προκειμένου να αναζωπυρώσουμε την επιθυμία συμμετοχής στην πολιτική ζωή, τη συμμετοχή που προϋπέθετε η άμεση δημοκρατία των Αθηναίων.

Η εγκυρότητα της αρχής της πλειοψηφίας και οι μορφές που μπορεί να πάρει η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων είναι προβλήματα που τίθενται σε όλους όσοι ασχολούνται με την παρακμή των δημοκρατιών στον σύγχρονο κόσμο. Άραγε η ελληνική δημοκρατία μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο στους σημερινούς ανθρώπους; Δεν υπάρχει προφανής απά­ντηση σ’ αυτό το ερώτημα, μιας και πρέπει να αφαιρέσουμε τους είκοσι πέντε αιώνες που μας χωρίζουν από την Αθήνα του Περικλή. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τη λειτουργία αυτού του πολιτεύματος και της ιδεολογίας που το στήριζε, υπενθυμίζοντας παράλληλα και τις απόψεις περί δημοκρατίας που διατυπώθηκαν μέσα στους αιώνες. Γιατί από τα ερωτήματα που γέννησε ιστορικά η αθηναϊκή δημοκρατία μπορούμε να αντλήσουμε μαθή­ματα χρήσιμα για την αναγέννηση της δημοκρατίας, που σή­μερα είναι πιο αναγκαία από ποτέ....