www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

Μετά τον Περικλή: Η παρακμή της Αθήνας;

(αντίστοιχο κεφάλαιο στο έργο του Vincent Azoulay

«ΠΕΡΙΚΛΗΣ η αθηναϊκή δημοκρατία

υπό τη δοκιμασία του μεγάλου ανδρός»)

  

Στην Ιστορία του, ο Θουκυδίδης αποδίδει στον θ  άνατο του Περικλή κομβική θέ­ση στην αθηναϊκή ιστορία. Η περίοδος της «βασιλείας» του χαράσσει, σύμφωνα με τον ιστορικό, μια σαφή διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην εποχή που μια ενάρετη ελίτ διοικούσε την κοινότητα και τα χρόνια που η δημοκρατική πόλη παραδόθηκε στους κακούς δημαγωγούς. Αυτή η μανιχαϊστική θεώρηση, η οποία βρήκε την πληρέστερη έκφρασή της στον Πλούταρχο, υιοθετήθηκε συχνά από τη νεότερη ιστοριογραφία χωρίς την παραμικρή κριτική.[1] Ωστόσο, στις αρ­χαίες πηγές δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς αυτό το θέμα· το αντίθετο, μάλιστα. Ορισμένοι αρχαίοι συγγραφείς απορρίπτουν αυτή την εικόνα που στηρίζεται στο ιστοριογραφικό σχήμα της ακμής -ώς τα χρόνια του Περικλή- και της πα­ρακμής - μετά τον θάνατό του. Οι μαθητές του Σωκράτη, λόγου χάρη, δεν δί­σταζαν να επικρίνουν ακόμα και την περίοδο της «βασιλείας» του. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο Αθηναίος ηγέτης δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί πρότυπο: αποδείχτηκε ανίκανος, όχι μόνο να δώσει καλή ανατροφή στα παιδιά του, αλλά και να διαπαιδαγωγήσει τον αθηναϊκό λαό. Ο Περικλής είχε, επομένως, συντελέσει και ο ίδιος στη διαδικασία της παρακμής η οποία, αν πιστέψουμε τον φι­λόσοφο, χαρακτηρίζει την αθηναϊκή ιστορία από τις απαρχές της. Για τον Πλά­τωνα, η δημοκρατία ήταν ένα πολίτευμα εκ φύσεως στρεβλό, και η προσωπι­κότητα των ηγετών είχε μικρή σημασία: σε τελική ανάλυση, ο ίδιος ο λαός, σαν τύραννος, ανάγκαζε τους ηγέτες να συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του.

Με την προϋπόθεση ότι θα την απαλλάξουμε από το ιδεολογικό της φορτίο, η ανάλυση του Πλάτωνα μας οδηγεί σε μια διαφορετική θεώρηση της θέσης του θανάτου του Περικλή στην ιστορία της Αθήνας. Η σκέψη του Πλάτωνα μας καλεί, όχι να αναζητήσουμε πάση θυσία μια τομή -θετική ή αρνητική-, αλλά να εντάξουμε τη ζωή του Περικλή στο εσωτερικό μιας ιστορικής ανατροπής με­γάλης έκτασης, η οποία την πλαισιώνει και την ξεπερνά: πρόκειται για την υποταγή των ελίτ στον αθηναϊκό λαό.

 


 

[1] Βλ., π.χ., W.R. Connor, The New Politicians, ό.π., όπου πάντως ο συγγραφέας δεν προσυπογράφει τις ηθικολογίες και τον λόγο περί «παρακμής» των αρχαίων πηγών.