www.ekivolos.gr          

   http://ekivolosblog.wordpress.com

 

 

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ekivolos@gmail.com

                                  ekivolos_@hotmail.com

                                  ekivolos@ekivolos.gr

 

   

  Η ταυτότητά μας    ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ 

«Όποιος σκέπτεται σήμερα, σκέπτεται ελληνικά,

έστω κι αν δεν το υποπτεύεται.»

                                                                                                                 Jacqueline de Romilly

«Κάθε λαός είναι υπερήφανος για την πνευματική του κτήση. Αλλά η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει τούτο το προσόν, να είναι η μητέρα παντός πολιτισμού.» 

                                                                                                                                                                     U.Wilamowitz

     

ΕΣΤΙΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Τό ἑλληνικό μέτρον εἶναι τό πένθος τοῦ Λόγου»

Παναγιώτης Στάμος

Κλασσικά κείμενα-αναλύσεις

Εργαλεία

Φιλολόγων

Συνδέσεις

Εμείς και οι Αρχαίοι

Η Αθηναϊκή δημοκρατία

Αρχαία

Σπάρτη

ΣΧΕΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Θουκυδίδης

Το Αθηναϊκό πολίτευμα 

Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

 

Jacqueline de Romilly

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Η ιδέα της ελευθερίας ξεκίνησε από την Ελλά­δα. Εκεί αποκαλύφθηκε και για πρώτη φορά διακηρύχθηκε έντονα και σταθερά.

 

Το γεγονός μπορεί να εκπλήσσει. Γιατί η ελλη­νική κοινωνία δεν φαίνεται να υπήρξε ποτέ τέ­τοιο πρότυπο. Στηριζόταν, όπως ξέρουμε, στη δουλεία. Και είναι γεγονός πως στην Αθήνα - πάντα πρόθυμη να εξυμνήσει την ελευθερία - οι πολίτες ζούσαν τελικά από τους δούλους τους, διατηρώντας συχνά την ίδια αριθμητική αναλογία. Κανένας ανάμεσα σε εκείνους τους υπερασπιστές της ελευθερίας δεν έβρισκε το πράγμα ανάρμοστο. Έτσι οι Αθηναίοι, που αρέσκονταν να λένε ότι ζούσαν στην πιο ελεύθε­ρη πόλη, ασκούσαν στους άλλους Έλληνες μια κυριαρχία της οποίας δεν δίσταζαν να ανα­γνωρίσουν τον τυραννικό χαρακτήρα.

 

Πρόκειται για αναμφισβήτητα γεγονότα. Και όμως πρέπει να το επαναλάβουμε: η ιδέα της ελευθερίας προέρχεται από την Ελλάδα και ι­διαίτερα από την Αθήνα.

 

Τί μπορεί να δικαιολογεί αυτή τη φαινομενική αντίφαση; Αρχικά, ας τοποθετήσουμε τα πράγματα στο χρονικό τους πλαίσιο. Η δου­λεία ήταν μια πραγματικότητα. Το ίδιο και η κυριαρχία των ισχυρότερων - και πιστεύω πως δεν θα τολμούσε κανείς να υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει πια στις μέρες μας. Το ουσια­στικό δεν είναι να συγκρίνουμε την όποια δεδο­μένη κατάσταση - τις καλές ή τις κακές πλευ­ρές της - με το μέτρο μιας ιδανικής εικόνας. Πρέπει μάλλον να λάβουμε υπόψη την κατεύ­θυνση προς την οποία τείνει μια εξέλιξη, την πραγματοποιημένη πρόοδο, τα θεμέλια για τις μεταγενέστερες εξελίξεις και ανανεώσεις. Αντι­λαμβανόμαστε τότε, ότι ορισμένα ελληνικά ε­πιτεύγματα έφταναν στο βάθος της ιδέας της ελευθερίας και, κυρίως, ότι το επιδιωκόμενο ιδανικό αποτυπώθηκε για πάντα στα έργα τους.

 

Όποια και να ήταν η κοινωνία τους, είναι γε­γονός πως γενικά οι Έλληνες, και ιδιαίτερα οι Αθηναίοι, μιλούσαν ακατάπαυστα για ελευθε­ρία. Σε κάθε σημείο των γραπτών κειμένων, η λέξη αυτή επαναλαμβάνεται με όλη της τη λάμ­ψη. Εφαρμόζεται στην εθνική ελευθερία των πόλεων, στην πολιτική ελευθερία των πολιτών, στην ελευθερία της καθημερινής ζωής, στην ε­σωτερική ελευθερία του σοφού, αλλά είναι πάντοτε η ελευθερία. Και ακόμη περισσότερο, η Αθήνα ρίχτηκε με πάθος στην πρακτική ε­μπειρία της ελευθερίας. Η ανακάλυψη της δημοκρατίας είναι ένα μοναδικό προνόμιο. Γιατί η Αθήνα ανακάλυψε μια άμεση δημοκρατία και την προώθησε αμέσως στα άκρα. Και αν δεν ήταν η πρώτη που είχε ένα τέτοιο πολίτευμα, ήταν ασφαλώς η πρώτη που το ανάλυσε, το ύμνησε, προσδιόρισε την αρχή του και το τοποθέτησε επακριβώς μέσα στην έννοια της ε­λευθερίας. Η Αθήνα διαπίστωσε η ίδια ότι υπήρχαν ελαττώματα, κίνδυνοι και προβλήματα και δεν τα έκρυψε. Είναι γεγονός όμως ότι διακήρυξε στην ανθρωπότητα, εδώ και είκοσι πέντε αιώνες, μια ιδέα που την ακολούθησε με συνέπεια. Ακόμα και τα ελαττώματα, οι κίνδυ­νοι, τα προβλήματα, ξύπνησαν αμέσως έναν ε­νεργητικό συλλογισμό για τα αντίδοτα και τις επανορθώσεις που συμπλήρωσαν τις πρώτες επιδιώξεις και άνοιξαν το διάλογο με τον οποίο τρέφεται ακόμα η Δύση.

 

Αξίζει να αναρωτηθούμε με ποιόν τρόπο γεννήθηκε αυτή η ιδέα. Αξίζει πράγματι τον κόπο να ερευνήσουμε σε τί η έννοια της ελευθερίας όπως υπήρχε τότε, έμοιαζε ή διέφερε σε σχέση με τη δική μας. Αξίζει τον κόπο να ανατρέξουμε στην πηγή για να είμαστε παρόντες σε αυτή τη γένεση.

 

Όταν έχει περάσει κάποιος τη ζωή του, σαν εμένα, ανάμεσα στα μεγάλα ελληνικά κείμενο είναι αδύνατο να μην προβληματίζεται σχετικά με αυτά τα θέματα. Τους αφιέρωσα πολλά σεμινάρια στη διδασκαλία μου. Πρόσφατα βρήκα σε αυτά ύλη αρκετών διαλέξεων: επει­δή η γενική προσοχή σ’ αυτούς τους καιρούς προσελκύεται με έμφαση στα δικαιώματα του ανθρώπου, μου ζήτησαν πολλές φορές να πραγματευτώ το συγκεκριμένο θέμα1. Έτσι γεννήθηκε η επιθυμία να συγκεντρώσω αυτούς τους συλλογισμούς σε τούτο το μικρό βιβλίο που δεν απευθύνεται σε ειδικούς...

 

Λήψη του αρχείου-pdf